Ljubezen je bivala v Prabiti kot slep zarodek. Vse misli iz Prabiti so drvele k njej in jo prebudile.

SNOV + OBLIKA + SILA = TROJNOST  IN JE TROEDINOST V ENEM

To je v vsem kar je in iz česar je.

PRAUMETNIK

Jaz sem edini,

večni Praumetnik v Moji troedini naravi kot

 Oče po Svoji SNOVI, ki je LJUBEZEN, Sin po Svoji popolni OBLIKI, ki je MODROST v popolnem človeškem in kot Duh po Svoji SILI, ki je VOLJA, v vsem življe­nju, delovanju in spoznavanju.

LJUBEZEN + MODROST + VOLJA = PRAUMETNIK

PRAUMETNIK = ŽIVA UMETNINA

ZAKAJ SEM – JAZ SEM?

Jaz sem od vekomaj Ljubezen in Modrost Sama.

Nikdar nisem od nikogar karkoli prejel.

Vse, kar je, je od Mene, in kdor nekaj ima, ima to od Mene.

JAZ

Oče, Jaz kot Sin in Sveti Duh smo od vekomaj razločljivo in neločljivo eno in isto.

USTVARJAM

 Jaz sem vas iz prasubstance Moje Ljubezni ustvaril popolnoma po Svoji podobi.

LJUBEZEN

Oče v Meni je večna Ljubezen in kot takšna pratemelj in res­nična prasubstanca vseh stvari, ki izpolnjujejo vso večno ne­skončnost.

TROEDINOST

Tako imate tudi Vi kot ljudje v sebi, Prabiti čisto podobno troedinost. Telo kot obliko iz substance, Dušo kot um iz modrosti in Duha kot svobodno voljo.