Svetloba
izhaja iz spoznanja Ljubezni

Jaz kot Sin sem luč in modrost,

ki izhaja iz ognja večne Lju­bezni.

– SVETLOBA –

ZAKAJ SVETLOBA?

Mogočna luč je SVETLOBA in je večna najpopolnejša samozavest in najsvetlejše samospoznanje Praumetnika ter večna Beseda v Praumetniku, s katero je bilo ustvarjeno vse, kar je.

To je kot v slikarju razum, čustvo in čopič.

BESEDA v svetlobi

Beseda v Ljubezni je spregovorila: “Bodi svetloba!” In tedaj je v srcu zaplapolal plamen prižgane Ljubezni, in na­stala je svetloba v vseh prostorih neskončnosti!

BESEDA v lepoti

Tedaj je Beseda prešla v Božanstvo, in Božanstvo je vsepovsod posta­lo Ljubezen. In glej, zdaj je Božanstvo prvič spregovorilo: “Bodi!” In brezštevilna truma duhov se je sprostila iz Praumetnika, in Ljubezen je zagledala Samo sebe PONESKONČENO in je videla vso Svojo neizmerno popolno lepo­to.

MISLI

In glej, tedaj je Ljubezen videla vsa veličastva, katerih število nima konca, v Božanstvu, in Božanstvo je videlo, kako je vse to iz Ljubezni prešlo Vanj, in Ljubezen je videla v Božanstvu Svoje misli in se jih je silno veselila. Tedaj se je Ljubezen znova, vnela, in moči Božanstva so hrumele okrog nje, in glej: misli Ljubezni so same bile Ljubezen in bile so brezštevilne.

OBLIKE

Tedaj je Božanstvo videlo Svoje veličastvo, in Ljubezen je občutila svojo moč. In tedaj je Ljubezen v Božanstvu govorila: “Ohraniva misli veličastva in naj izstopijo, da bodo postale svobodne in Naju občutile in videle, kakor jih Midva občutiva in vidiva, in sva jih občutila in videla, še preden je svetloba osvetlila njihove oblike!”