Volja je Sila - Energija
ali kot Sveti duh,
ki izhaja iz Modrosti.

Da pa je vse to lahko narejeno, je za to nujna najmogočnejša Volja Prabiti, in prav to je Sveti Duh v Prabiti.

∞ VOLJA ∞

ZAKAJ VOLJA?

Z njo vse stvaritve dobijo svoj polni obstoj.

BESEDA BODI

Sveti Duh ali sila (enrgija) – volja je mogočna izgo­vorjena Beseda ‘BODI!’ – in nastalo je, kar sta sklenili Ljubezen in Modrost v PRABITI.

VSE V ENEM - ENO V VSEM

 In glejte, vse to je torej v Meni; ljubezen, modrost in volja in po vsem tem vsa oblast! In s tem obstaja le ena Prabit. Sem Praumetnik vseh živih umetnin.

Nikoli ni bilo in ni nič mrtvo, kajti vse izhaja iz moje večne večnosti.

ŠTEVILO 3

In glej, zdaj so bili oblikovani trije, iz njih pa jih je izšlo sedem! In ti trije so bili enaki Ljubezni, Svetlobi in Božanstvu. Kar pomeni kot Substanca, Oblika in Sila.

ŠTEVILO 7

In glej, zdaj so bili oblikovani trije, iz njih pa jih je izšlo sedem! In ti trije so bili enaki Ljubezni, Svetlobi in Božanstvu; in teh sedem je bilo enakih sedmerim Božjim duhovom, ki se imenujejo in se bodo večno ime­novali: 1. Ljubite Ljubezen. 2. Bojte se Božanstva, ki ubija, – da ne boste ubiti, 3. Ljubezen v vas je sveta; zato se med seboj spoštujte, kakor vas Ljubezen v Božanstvu spoštuje in se vas veseli. 4. Vsak je svoja last in last Božje ljubezni; zato naj ne bo nihče plen drugemu. 5. Nihče naj nikoli ne zakrije svojega obličja pred drugim, da drugi ne bi vedel, kakšna je Lju­bezen, da boste kakor Ljubezen, ki vas je priklicala v bivanje. 6. Vaša notranjost naj bo tudi vaša zunanjost, da v vas ne bi nastal napačen vzgib in bi bili pogubljeni. 7. Vaša zunanjost naj bo zvesti odsev vašega notra­njega ogledala, v katerem Se ogleduje Ljubezen Božanstva; sicer se bo notranje ogledalo razbilo in vaša podoba bo postala strašna.