DRUGA LASTNOST V PRABITI JE MODROST

Sem MODROST in sem v temno modri barvi.

Sem čista ljubezen in šele iz ljubezni najpopol­nejša modrost in po tej modrosti vsemogočen.

Človek išče modrost

Modrost izhaja iz ognja večne Lju­bezni.  Je sad Ljubezni in iz slednje le-ta iz­haja, kakor svetloba iz toplote. Nekaj modrosti in zelo cenjene svetlobe boste našli iz Sokratovih, Platonovih in Aristotelovih spisov in iz njih se, da zaznavati, da si lahko človek šele z not­ranjo ljubeznijo in modrostjo ustvari transcendentalno življenje, ki od­slej ne bo več tako lahko uničljivo kot življenje povsem trhlega me­sa.

Iščite modrost! Bodite iskalec.