ŠESTA LASTNOST V PRABITI JE POTRPEŽLJIVOST

Potrpežljivost je Moja milost.

Moja brezmejna potrpežljivost je, krotkost, ponižnost in večna ljubezen do Mojih stvaritev! Potrpežljivost izhaja tudi iz reda. Obsodba proti-reda v primerjavi z Mojim večnim redom, ki je nujen, saj brez njega ne bi nič obstajalo. Greh, kot ne-red ali proti-red, je resnično večno obsojen, toda za tistega, ki se mu vdaja, samo toliko časa, dokler tako počne. Torej v resnici obstaja tudi večni pekel, toda nobeden duh, zaradi njegove grešnosti, ne bo večno obsojen na pekel, ampak samo do njegovega poboljšanja.

Vzgoja v potrpežljivosti

V zgodnjem otroštvu v prvih letih moramo kot starši terjati več poslušnosti, medtem ko kasne­je v vsej ljubezni in dobroti nujno prisilo počasi zmanjšujemo, da se razvoj osebnosti odpre za svobodno samoodločbo. Vzgoja ni dejavnost, ki bi jo lahko vzeli ,peresno, iz vsega pa je razvid­no, da ravno na začetku pogosto delamo napake, kijih kasneje le stežka popravimo. Nadalje vzgajanje zahteva obilo ustvarjalne fantazije iz ljubezni. Le stežka naredimo neko shemo, zakaj vsak človek, tako otrok kot mlajši polnoletnik, je drugačen. Vsak vrt­nar ve, kako se morajo obrezovati žlahtna drevesa, če naj rodi­jo dobre sadove. Kdor redi živali, ve, da je na začetku potrebna neka določena dresura, če želimo doseči urejeno sobivanje s člo­veško okolico. To na višji ravni pri majhnem človeku ni nič dru­gače. Vzgajanje potrebuje vztrajnost, veliko potrpežljivost lju­bezni. Pri zrelejših mladostnikih je na mestu drugačno ravnanje.

Življenjska zapoved

“Egiptovske šole so propadle in jih torej že dolgo ni več; v Mojzesovih časih je začelo namreč v njih zelo škripati. Že te­daj so začeli dajati le zunanji pouk, Platon in Sokrat pa sta bila že sko­raj zadnja, ki sta imela še nekaj pojma o notranji življenjski šoli.

Moja prava zapoved je življenjska zapoved, po kateri se lahko vsak zamakne v najvišjo življenjsko modrost. In ta zapoved se na kratko glasi: ‘Ljubi Prabit nadvse iz vseh svojih moči in svojega bližnjega kakor samega sebe!’ Kdor to izpolnjuje in v celoti tako dela, Mi je enak in bo prav s tem vpeljan v vso modrost ter njeno moč in oblast!

Biti mora najprej prisotna Potrpežljivost

Vzemite Mojih Sedem Lastnosti in na sredini boste naleteli na Red; kajti brez Reda ne more nič obstajati in je torej osnovni steber vsega stvarjenja, če naj se le-to obdrži. Vidite, čeprav Red izhaja iz Ljubezni, Modrosti in Volje, mora biti Red osnova omenjenim, kot tudi ostalim lastnostim, to je osnova Resnosti, Potrpežljivosti in Usmiljenja. Kajti če sem Jaz ustvaril svobodna bitja, kot sem Sam, mora od vseh biti najprej prisotna Potrpežljivost, da Mi prepreči uničenje Mojih Lastnih Del.

Pomanjkanje Potrpežljivosti

Izbruhi jeze in njihovi posebni učinki označujejo epidemije in vojne, katere je človeštvo samo povzročilo, deloma zaradi njegovega lastnega nenaravnega načina življenja, deloma pa zaradi njegove škodljive zlobe. Celo sedaj lahko opazite kako učinki egoizma, materializma, nebrzdane strasti, v splošnem in posamezno, prinašajo nesreče vseh vrst: Nesreče na morju in na kopnem, nesreče zaradi naravnih katastrof, ki jih je povzročilo človeštvo zaradi slabega ravnanja s svojo lastno zemljo, samomori in umori v kakršni koli obliki, kot posledica pomanjkanja Potrpežljivosti in vere v obstoj drugega sveta.

Bodite vedno v vsem potrpežljivi!