ČETRTA LASTNOST V PRABITI JE RED

Jaz, Prabit Ljubezni, ne morem izvajati ne jeze, ali sovraštva, ali maščevanja, kar je popolnoma nemogoče, čeprav Jaz, kot Vsemogočen, lahko – s sredstvi nenadnega uničenja ali moralnimi omejitvami – takoj postavim vse nazaj v pravilen red.

 * * * O * * *

Skladnost ali harmonija je v duhovnem smislu mogoča samo tam, kjer se nahaja osnovna ali osrednja točka, okoli katere se vse giblje, vse zavisi in vse ohranja. Sedaj morate pri številu tri vedno opazovati srednjo enico, kot osrednjo točko, od katere sta drugi dve sorazmerno odvisni, iz nje izhajata ali preko nje dosežeta pomen. Podobno je pri številu sedem, kjer trojki na vsaki strani tvorita sestavna,dopolnjujoča in povezujoča dela celote.

Red je center

Vzemite Mojih Sedem Lastnosti in na sredini boste naleteli na Red; kajti brez Reda ne more nič obstajati in je torej osnovni steber vsega stvarjenja, če naj se le-to obdrži. Vidite, čeprav Red izhaja iz Ljubezni, Modrosti in Volje, mora biti Red osnova omenjenim, kot tudi ostalim lastnostim, to je osnova Resnosti, Potrpežljivosti in Usmiljenja. Kajti če sem Jaz ustvaril svobodna bitja, kot sem Sam, mora od vseh biti najprej prisotna Potrpežljivost, da Mi prepreči uničenje Mojih Lastnih Del.

Red je v vsem

Kar vam tukaj nazorno prikazujem o Mojih Lastnostih, se lahko naučite tudi iz Zakona o Sedmih Barvah in Sedmih Tonov Glasbe, ki so tudi materialne korespondence Mojih Sedmih Lastnosti.

Red je v vsem

Kako mora človek ravnati že od svojega rojstva da­lje, oziroma kako morajo ravnati z njim, da bo v zrelosti svojih let lahko upošteval tisti duhovni in telesni dietni red, k;i mu bo edini omogočil doseči mimo, visoko starost in prav zaradi te vi­soke starosti duši zagotovil resničen, trden, večen obstoj? Če posvetni ljudje dobijo otroke, ti ne morejo biti vzgojeni drugače kot na način, s katerim so njihovi starši prišli do posvetne sreče, namreč z raznovrstno posvetno modrostjo… Ves trud usmerijo v zgodnje izobraževanje in ostrenje razuma, k temu otroka čimbolj spodbujajo z raznimi darili in odlikova­nji. Pri tem ga že v najzgodnejšem času, kolikor je to mogoče, urijo v samoljubju in pohlepu [hkrati] z oblikovanjem razuma, oblačijo v fine in okrašene obleke, da jih pogosto že v desetem letu zaradi gole nadutosti ni za spoznati. Gorje revnemu otroku ali tudi kakšnemu drugemu revnemu človeku, ki tako zmotno vzgojenemu otroku ne izkaže želene časti ali ga celo zasmehuje – ta si je pri takšnem otroku za vedno nakopal sovražnika! Kako pa potem pri takšnem človeku lahko še pomislimo na pravo no­tranjo življenjsko moč?! Kje je človekovo gospostvo nad celo­tno naravo in nad elementi, iz katerih končno sestoji in mora biti sestavljeno vse ustvarjeno?!

Vzgoja

Če se pa pri človeku najprej in predvsem vzgaja srce in se temu šele potem na lahek in učinkovit način pridruži oblikovanje ra­zuma, postane na ta način prebujeni razum živi svetlobni živ­ljenjski eter, ki obliva dušo, tako kot sončni eter valovi okrog Sonca, iz katerega potem prihajajo vsi tisti čudoviti učinki, ki povsod oživljajo to Zemljo.

Pri pravilnem oblikovanju človekove duše le-ta je in ostane nekaj notranjega in dejavnega, in je to, kar vi imenujete »ra­zum«, izžarevajoče učinkovanje notranjega delovanja duše. Zu­nanja svetloba razuma duši osvetljuje vse še tako kritične zuna­nje razmere in volja duše potem preide v to zunanjo svetlobo in čudežno povzroča vse oplojevanje in uspevanje. Zakaj, ker je človeški reduravnan po Mojem redu, tudi volja in zaupanje prav tako izhajata iz Mene ali iz Mojega vsemogočnega hotenja, ki se mu mora ukloniti vsako bitje. Kar potem tako naravnan človek hoče, to se mora zgoditi daleč naokrog, ker je zunanja življenj­ska sfera [takšnega] človeka prežeta z Mojim duhom, ki mu je vse mogoče.

Pazite na red!