TRETJA LASTNOST V PRABITI JE VOLJA

Sem VOLJA  in sem v svetlo modri barvi

Človekova nepotrpežljivost kot svobodna volja in potrpljenje Prabiti je lastnost volje.

Prabit je dala vsakemu človeku popolnoma svobodno voljo in razum in njega opominjajočo in na pravo pot vodečo vest, brez katerih treh pa bi bil človek samo še žival. Človeku pa sta za preskus njegove svobodne volje prirojena tudi, v njegovem mesu,lenoba in samoljubje, v katerem se človek na tem svetu počuti večji del prijetno.

Človek pa naj iz lastne moči spozna to kot slabost za njegovo dušo in jo, z od Boga danimi sredstvi, tako dolgo premaguje, dokler ne postane popoln mojster nad svojimi telesnimi slabostmi. To pa se zdi čutnemu in lenemu človeku preveč neudobno in neprijetno; on se pusti raje omrežiti od svojih naraščajočih čutnih slabosti, tako močno kot je to le mogoče in s tem potegne tisoče za seboj, ker to prija tudi njihovemu mesu, kopati se v lenobi in njenem zadovoljstvu.

Svobodna volja

Če resnično verujete Vame, tudi ne smete pre­hitevati Moje modrosti, ki vodi in uravnava vse stvari na svetu, temveč svoje potrpljenje združite z Mojim in si mislite: V tem svetu preskušnje življenjske svobode je bil vzpostavljen red za vse več­ne čase tako, da lahko tukaj vsak človek dela, kar hoče; kajti samo z najsvobodnejšo voljo si lahko izbojuje resnično, večno življenje svoje duše. Tako kot ima svobodno voljo, ima tudi pravo pamet in svoboden razum, s katerima zmore spoznati in presojati vse dob­ro in resnično, in ker mu je na voljo tudi obilo moči, lahko tudi povsem po tem ravna.

Spoznanje

Če pa človek spozna dobro in resnično in kljub temu ravna proti temu, pa sam sebe obsodi in izoblikuje lasten pekel ter je že na tem svetu popoln hudič. In glej, potem je to kazen, ki si jo človek prisodi sam sebi brez Mojega hotenja.

Pravično - Nepravično

Zato naj hodi vsak kakor sam hoče! Za človeka je več kot do­volj, da pozna pot in zanesljive posledice, ki jih mora doseči, pa če so dobre ali slabe. Kajti vsak človek, ko začne uporabljati svojo pamet in svoj razum, ve, kaj je po razodetjih iz nebes pravično in dobro – ali pa, kaj je nepravično in slabo. Izbira, kako bo ravnal, pa je v celoti prepuščena njegovi svobodni volji.

Vzgoja

Če to dobro razumete, se ne bi smeli pritoževati nad Mojo potrpežljivostjo; kajti ta mora biti takšna in ne more biti drugače na tej zemlji, ki je vzgojna hiša za nastajajoče resnične otroke Prabiti.

V svobodni volji ne pozabite na dostojanstvo človeka!